استفاده جالب از فیلم گشت ارشاد ۲ برای مناظره

استفاده جالب از فیلم گشت ارشاد ۲ برای مناظره روز جمعه حسن روحانی در نقش حمید فرخ نژاد در فیلم گشت ارشاد۲

14.2.1396
 

نظرات و پیشنهادات